Główne elementy społecznej odpowiedzialności w Eurocash Gastronomia

ZAPEWNIANIE CORAZ LEPSZYCH WARUNKÓW PRACY

MINIMALIZOWANIE WPŁYWU
NA ŚRODOWISKO

ZDROWA I BEZPIECZNA
ŻYWNOŚĆ

  • Bezpieczeństwo pracowników
  • Ergonomia stanowisk pracy
  • Akcje prozdrowotne i prosportowe
  • Zmniejszanie zużycia energii i paliw
  • Redukcja odpadów trafiających na składowiska odpadów
  • Zespół audytorów wewnętrznych
  • Specjalne szkolenia dla pracowników
  • Certyfikacja ISO 22000, IFS, BRC i MSC potwierdzona przez zewnętrzne audyty

Działalność charytatywna wspólnie z:

  • Fundacja Ronalda McDonalda
  • Federacja Polskich Banków Żywności