Obsługujemy

Klienci sieciowi

 

Dla klientów sieciowych tworzymy indywidualne listy asortymentowe, które są na bieżąco uzupełniane oraz aktualizowane, zgodnie z zapotrzebowaniem i zgłaszanymi uwagami klientów. Szukamy rozwiązań równoważących potrzebę zróżnicowania karty dań oraz oszczędność kosztów, co ma swój wynik w ograniczonym zakresie produktów. To podejście pozwala na kontrolę zakresu produktów kupowanych przez klientów. Obecnie klienci mają możliwość składania zamówień za pośrednictwem platformy wymiany danych (EDI) oraz strony WWW – przeznaczonej specjalnie do tego celu.

Zamówienia realizujemy poprzez bezpośredni przepływ danych pomiędzy programem SAP oraz aplikacjami zainstalowanymi w firmach naszych klientów. Faktury mogą być także wprowadzane bezpośrednio do systemu – bez konieczności ręcznej pracy. Oferujemy elektroniczne potwierdzenia dostawy oraz wysyłkę aktualnych ofert do firm.